Lämna Sidan!

Vi kan hjälpa dig

Vi ger råd och stöd i din situation som våldsutsatt kvinna. Vi hjälper dig med skyddat boende för dig och dina barn. Har vi inte plats hjälper vi till att söka plats på någon annan kvinnojour. Det finns för närvarande cirka 200 jourer i hela landet.

Vare sig du kommer till oss för att söka skyddat boende eller enbart för att söka stöd, kan vi hjälpa dig med kontakter med t ex advokat, polis eller annan myndighet.Praktiska råd till kvinnor som har blivit slagna

create

Anteckna

varje gång han slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

favorite

Berätta för någon.

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så är det bra att någon vet vad du går igenom.

smartphone

Dokumentera skadorna.

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt, så finns bilderna där den dag du gör din anmälan.

warning

Tro inte på honom när han säger att hans ska sluta slå.

Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet om han börjar slå igen, t ex socialjouren, väninna eller släkting. Fråga släktingarna om nyckel till dem.


Barn är också välkomna på kvinnojouren!

Ha inte skuldkänslor. Du har tagit dem ifrån en dålig situation. En situation som varken var ditt eller deras fel att de befann sig i. Hur krångligt och besvärligt det trots allt verkar för dem nu, så är detta bättre än att alltid leva i skräck. Det är barn som lever år efter år med våld och spänningar som lider mest.

Hjälp dina barn. Dina barn kan vara omtumlade av det som har hänt mellan dem och dig. Uppmuntra dem att fråga om det är något de undrar över. Om du känner dig alltför upprörd eller inte kan finna de rätta orden finns säkert någon jourkvinna som kan hjälpa och stödja dig. Gör klart för dina barn att ni kan få stanna på kvinnojouren/huset så länge ni behöver. En del barn är oroliga över att behöver återvända hem.

Bli hemmastadd. Även om de flesta barn fort känner sig som hemma, kan en del bli mycket oroliga, klängiga eller ledsna. Få inte panik och flytta hem igen p.g.a. detta - det går oftast över efter en kort period. Snart börjar barnen trivas med sitt nya boende, vänner och friheten på kvinnojouren.

Om det är möjligt så låt dina barn fortsätta i sin vanliga skola eller på dagis. Om du är rädd för att din partner kommer att söka upp barnen i skolan eller på dagis, och kanske till och med försöka tar dem med därifrån, skall du naturligtvis hålla barnen hemma.


Vanliga frågor

Vad är det för kvinnor som blir slagna?

Det är ingen speciell grupp. Vem som helst kan bli utsatt. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Vilka män slår?

Återigen, ingen speciell grupp utan det kan vara vem som helst. Män som slår anser inte själva att det handlar om misshandel. Kvinnan ska bara sätts på plats. Men män vet att det de gör är fel, annars skulle de slå kvinnan även inför andra. Han har ett val och han väljer att slå, trots att det är en kriminell handling.

Varför stannar kvinnor kvar?

Till slut har många kvinnor bara självförakt kvar. De tror att de är hjälplösa utan männen och vill dölja det för yttervärlden. Ingen ska få reda på att de blir slagna. De tar ofta på sig skulden för att männen slår. Fasaden kan hållas uppe i många år.

Hur vanligt är det att kvinnor polisanmäler sina misshandlande män?

Kvinnor kräver sina mänskliga rättigheter. Det är kriminellt att slå någon. Det blir allt vanligare att kvinnor vågar polisanmäla sina misshandlande män. År 1994 gjordes 17.932 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. 2013 var den siffran 27 056 fall (källa SCB). Även om detta är en förbättring så finns det fortfarande många kvinnor som blir misshandlade men är för rädda för att göra någonting åt situationen.

Stöd föreningens arbete genom att lämna ett bidrag till postgironummer: 57 60 27 - 7